GDPR

Busens kanot, behandlar kunders och leverantörers personuppgifter mycket ansvarsfullt. Vi hanterar alla personuppgifter med integritet och lämnar aldrig ut dem till tredjepart, såvida det inte finns legitimt skäl. Ett sådant skäl kan vara att det krävs för att uppfylla kundens beställning el leverans.

  • När du lämnar ifrån dig dina personuppgifter till oss ska du kunna känna dig trygg.
  • Syftet är att kunna säkerställa att vi behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

Personuppgiftsansvarig

Busens kanot, org.nr. 790713-3610. Bokelundagatan 5A, 28673 Skånes fagerhult,
är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Vi har ett säkert affärssystem där all data lagras, hanteras,
uppdateras och sparas på ett tryggt och kontrollerat sätt.

Vi skyddar dina personuppgifter

​För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster, ta emot eller lägga beställningar, leverera produkter och tjänster samt hantera fakturering så behandlas uppgifter som:

  • För och efternamn
  • Företagsnamn
  • Organisationsnummer
  • Titel
  • Telefonnummer
  • Adressuppgifter (besöks-, faktura- och/eller leveransadresser)
  • E-postadresser

Om du är kund till oss och bedriver enskild firma el som privatperson, så kan vi även behandla personnummer och adressuppgifter till dig. Uppgifterna lagras så länge som vi är skyldiga att göra det, enligt bokföringslagen. Vi sparar inga uppgifter längre tid än vad vi behöver

Begäran om utdrag ur register

​Du har rätt att begära ett utdrag om de uppgifter vi har sparat om dig. Det gör du genom att kontakta oss, antingen via telefon, brev eller mejl. Om det finns personuppgifter om dig kommer vi att skicka dessa via brev.

Begäran om rättelse, radering eller begränsning

​Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Du kan begära att behandling av dina personuppgifter begränsas. Du kan ha rätt att få dina personuppgifter raderade ifall uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de har samlats in eller behandlats för. I de fall busenskanot har rättslig grund för bevarande av personuppgifterna kommer de inte att raderas. Exempel på rättslig grund kan vara avtal, arkivändamål eller intresseavvägning