Hyres & Kursvillkor


Hyresvillkor, Kanot

 • Du har fyllt 18 år eller har målsmans skriftliga tillstånd. Är du under 16 år måste du paddla i vuxens sällskap.
 • Du kan simma minst 200m.
 • Flytväst ska användas, flytväst för personer under 30kg och hund ingår EJ. Det får hyrestagaren själv stå för.
 • Förseningar vid hämtning och lämning av utrustning ska meddelas i god tid.
 • Avbokning ska ske minst 5 dagar innan avhämtning, vid sen avbokning debiteras en avgift på 20% av hyreskostnaden.
 • All paddling med hyrd utrustning sker på egen risk. Vid framförande av kajak gäller samma regler kring alkoholkonsumtion som vid framförande av båt; det är olagligt att vara påverkad av alkohol.
 • Vid skador eller stöld av hyrd utrustning är Du ersättningsansvarig.
 • Vi har inga försäkringar som Du kan utnyttja. Kontrollera med ditt försäkringsbolag så att hemförsäkringen gäller vid förlust av hyrd utrustning. Om skada uppstår på kanoten och övrig utrustning under hyresperioden är kunden ansvarig och skadan ersätts vid återlämnande.
 • Kanoten skall återlämnas tvättad med vatten. Vi debiterar hyrestagaren 100 kr/ kanot för rengöring ifall utrustningen är smutsig.
 • Vid tvist som gäller tolkning eller tillämpning av dessa villkor ska parterna i första hand lösa tvisten genom överenskommelse, om parterna inte kan enas ska tvisten prövas av allmänna reklamationsnämnden i den mån ärendet kan behandlas i nämnden, eller i allmän domstol (tingsrätt). Det är alltid svensk lag och regler för Sverige som används.
 • Det är alltid vårdnadshavaren som är ekonomiskt ansvarig för sitt barn och utrustningen om den inte återlämnas i fullgott skick.

 

 


Avtalsvillkor, Kurser

 • Du har fyllt 18 år eller har målsmans skriftliga tillstånd. Är du under 16 år måste du paddla i vuxens sällskap.
 • Du kan simma minst 200m.
 • Flytväst ska användas, flytväst för personer under 30kg och hund ingår EJ. Det får kursdeltagaren själv stå för.
 • Avbokning ska ske minst 5 dagar innan kursstart, vid sen avbokning debiteras en avgift på 20% av kursavgiften.
 • All paddling med vår utrustning sker på egen risk. Vid framförande av kajak gäller samma regler kring alkoholkonsumtion som vid framförande av båt; det är olagligt att vara påverkad av alkohol.
 • Vi har inga försäkringar som Du kan utnyttja. Kontrollera med ditt försäkringsbolag så att hemförsäkringen gäller vid förlust av hyrd utrustning. Om skada uppstår på kanoten och övrig utrustning under hyresperioden är kunden ansvarig och skadan ersätts vid återlämnande.
 • Vid tvist som gäller tolkning eller tillämpning av dessa villkor ska parterna i första hand lösa tvisten genom överenskommelse, om parterna inte kan enas ska tvisten prövas av allmänna reklamationsnämnden i den mån ärendet kan behandlas i nämnden, eller i allmän domstol (tingsrätt). Det är alltid svensk lag och regler för Sverige som används.
 • Det är alltid vårdnadshavaren som är ekonomiskt ansvarig för sitt barn och utrustningen om den inte återlämnas i fullgott skick.